Karaten historia riisin jyvässä

Karaten historialliset juuret ovat Okinawan saarilla. Karatetyylit ovat muodostuneet okinawa-teksi kutsutun taistelulajin eri koulukunnista. Okinawalaisen taistelulajikulttuurin erityispiirre on aseeton, tai hyvin alkeellisiksi aseiksi katsottavien apuvälineiden avulla käytävä kamppailu. Okinawa-ten nimi käännettiin myöhemmin Japanissa karateksi, joka japaniksi ja tarkoittaa tyhjää kättä. Lajin varhaisempi historia juontaa Okinawan kautta kiinalaisiin taistelutaitoihin mm. kung fuun. Okinawan saarella nämä taidot olivat jalostuneet  vuosisatojen ajan, kunnes 1920-luvulta alkaen niitä alettiin esittää ja levittää myös muualle Japaniin. Eräs merkittävimmistä henkilöistä modernin karaten kehityksessä oli Gichin Funakoshi (1868 - 1957). Viimeisen sadan vuoden aikana karate on jakautunut lukuisiin eri koulukuntiin sekä vaikuttanut muihin kamppailulajeihin. Jotkut karatetyylit ovat saaneet vaikutteita myös toisista lajeista. Laajalle levinneitä tyylejä ovat mm. shotokan, kyokushinkai, goju-ryu, wado-ryu ja shito-ryu.

Karaten tulo Suomeen

Karate tuli Suomeen 1960-luvulla judoseurojen aloitteesta Wado-ryu tyylisuunnan siivittämänä. Judoseura Chikaran karateryhmä perusti Suomen ensimmäisen karateseuran, jonka nimeksi tuli Tatsuo Suzukin ehdotuksesta Wadokan. Nykyään Suomessa harrastetaan noin kymmentä eri karatetyyliä, sekä muutamaa alkuperältään vastaavankaltaista Okinawalaista taistelulajia. Vuonna 1969 perustettiin Suomen Karateliitto. Toinen SLU:n piiriin kuuluva lajiliitto on Suomen Shotokan Karate-Do. Kaikki karateseurat eivät kuulu em. liittojen alaisuuteen, vaan tomivat omien kattojärjestöjensä puitteissa yleensä osana lajinsa kansainvälistä verkostoa. Karateseuroja on Suomessa yli 120 ja harrastajia niissä on noin 20 000.

Ja Suomen Turkuun

Lajin saapumisesta Turkuun on hieman erilaisia versioita, mutta tässä lyhyesti pääpiirteissään ne tapahtumat, jotka ovat samoja eri lähteissä. Karatea alettiin harjoitella Turussa vuonna 1968 Toshinkan-seurassa, jonka toiminta päättyi puolen vuoden kuluttua. Kaupunkiin perustettiin samana vuonna myös (1968) karateseura Ken Sei Kan, jossa harjoiteltiin aluksi wado-ryu tyylillä. Ken Sei Kanin toiminta keskeytyi hetkeksi, mutta toimintaa jatkettiin vuonna 1969 ruotsalaisen psykologian opiskelija Leif Söderbergin johdolla, jolloin harjoittelu vaihtui Shotokai -tyylisuuntaan, johon oli saatu vaikutteita Englannista Mitsusuke Haradalta. Myöhemmin seuran toimintaa luotsasivat Heikki Lehtonen sekä 1970 luvun puolesta välistä asti seuramme puheenjohtajana toiminut Pekka Venäläinen. Ken Sei Kanin kautta Shotokai-karaten harjoittelun levisi myöhemmin ympäri Suomea ja uusien seurojen yhteiseksi katto-organisaatioksi luotiin Suomen Karate-do Shotokai Ry. Yhdistyksen nykyisenä puheenjohtajana ja Ken Sei Kanin päävalmentajana toimii Pertti Ruohonen.